..:: مغز کامپیوتر ::..
کلید رهایی از تاریکی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : علی عبدیان
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
شما بیشتر به چه نوع مطلبی علاقه دارید ؟
فرض كنید بخواهیم برنامه ای بنویسیم كه ظاهری شبیه آنچه در شكل 9 میبینید داشته باشد. و بتوانیم تصویر داخل PictureBox مبداُ (سمت چپ) را بوسیله Drag & Drop به PictureBox مقصد (سمت راست) منتقل كنیم.

شکل 9

ابتدا دو PictureBox (كه كنترل آن در ToolBox به شكل    می باشد) را در مكانهای خود قرار داده و مشخصه Name آنها را picSource و picTarget می گذاریم. برای نمایش متنی كه در پایین شكل 9 می بینید نیز می توانیم از یك Label استفاده كنیم.ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

همانطور که قبلاً نیز ذکر شد، هرگاه بخواهیم کاربر (User) از بین چند مورد، یک و فقط یک مورد را انتخاب کند (مثلاً سؤال چهار گزینه ای و ...) از کنترل Option Button استفاده می کنیم.

کنترل مذکور (مانند CheckBoxها) دارای مشخصه ای به نام Value می باشد که اگر مقدار آن برابر True باشد، انتخاب شده و در صورتی که برابر False باشد، انتخاب نشده خواهد بود. بنابراین اگر برروی فرمی مثلاً دو OptionButton قرار دهیم، مسلماً اگر مقدار Value از یکی را True کنیم، به طور خودکار مقدار Value برای دیگری False خواهد شد.زیرا فقط یکی از OptionBotton ها را می توان انتخاب کرد.

حال اگر بخواهیم OptionButtonها را روی یک فرم به صورت موضوعی دسته بندی کنیم و از هر دسته بتوانیم یکی را انتخاب کنیم، باید به تعداد دسته ها، کنترل Frame به شکل  برروی فرم قرار دهیم و آنگاه OpiontButtonها را بر روی Frameها (نه با دابل کلیک بلکه با انتخاب کنترل OptionButton و قرار دادن آن بوسیله Drag & Drop روی Frame) قرار می دهیم و سپس می توان Caption مربوط به Frameها (آن چیزی که به عنوان تیتر در بالای هر فریم نوشته می شود) و OptionButtonها (آن چیزی که جلوی هر Option Button برای معرفی آن نوشته می شود) را به دلخواه تغییر داد.ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

حتماً یکی از الفاظی که در برنامه نویسی، از آن بهره بسیاری برده اید، آرایه می باشد. آرایه ها معمولاً خانه هایی از حافظه اند که تحت یک نام واحد و با اندیس های متفاوت نامگذاری می شوند. در Basic هم آرایه ها (مانند سایر زبانهای برنامه نویسی) کاربرد فراوانی دارند که مثلاً توسط دستور Dim A (10, 10) As Integer یک آرایه دو بعدی (در واقع یک ماتریس) به نام A از نوع داده Integer تعریف می شود که سطر وستون آن دارای اندیس های 0 تا 10 می باشد و توسط مثلاً A (5, 8) به خانه سطر 5 و ستون 8 از آن دسترسی خواهیم یافت.

در VB نیز (از آنجا که VB از Basic برای کدنویسی استفاده می کند) ، آرایه ها، تعریف آنها و نحوه دسترسی به خانه های آن به طریق فوق می باشد. اما آنچه در اینجا متفاوت است اینکه در VB می توان از کنترلها نیز یک آرایه ساخت. مثلاً چند Command Button با یک نام خاص و با اندیسهای متفاوت ایجاد کرد تا بتوان کدهای واحدی را با تفاوت بسیار کم برای همه شان نوشت.
ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
رض کنید بخواهیم فرمی شامل یک Text Box و دو Check Box با عنوانهای Bold و Italic داشته باشیم که اگر Bold، مارک خورده بود، متن داخل Text Box به صورت Bold درآید و اگر Italic مارک خورده بود به صورت Italic  فرم نهایی آن را در شکل 6 می توانید ببینید.

Figure 6

Private Sub chkBold_Click ()

           IF chkBold.Value = VBchecked Then

          txtDisplay.FontBold = True

     Else

          txtDisplay.FontBold = False

     End IF

End Subادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شکل 1


شکل 2


به اطمینان، از زمانی که با ویندوز کار می کنید، از کنترلهای Check Box و Option Box استفاده بسیاری برده‌اید.اگر بخواهیم به کاربر (User) این امکان را بدهیم که از بین چند گزینه، یک ، دو یا چند مورد را انتخاب کند و یا حتی هیچ یک را انتخاب نکند از کنترل Check Box به شکل (1)، و اگر بخواهیم کاربر، از میان چند گزینه، یک و فقط یک گزینه را انتخاب کند، از کنترل Option Button (کلیدهای رادیویی) به شکل (2)، این دو کنترل VCL، مشخصه ای به نام Value دارندکه از صفر یا یک بودن مقدار آن، می توانیم به انتخاب نشده بودن و انتخاب شده بودن آن گزینه خاص، پی ببریم. لذا اگر برروی یک فرم چند Check Box وجود داشت، می تواند Value هر یک از آنها صفر یا یک باشد، اما اگر برروی فرمی، چند Option Button وجود داشت، تنها یکی از آنها می تواند Value برابر یک داشته باشد و وقتی کاربر، یکی دیگر را انتخاب می کند، به طور خودکار، Value قبلی صفر و Value کنترل انتخاب شده، یک می شود.

ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
توجه داشته باشید که در ابتدای تعریف توابع و روالها می توانیم از Private یا Public نیز استفاده کنیم و تمام سطوحی که برای تعریف متغیرها گفته شد (خصوصاً سطح فرم و سطح ماژول) ، در اینجا نیز عیناً کاربرد دارند. (پیش فرض در اینجا هم Private است).

به عنوان مثال اگر بخواهیم تابعی به نام Square ایجاد نماییم که هر عددی را دریافت کرد، مربع آن را برگرداند، کافی است چنین بنویسیم (مثلاً به صورت Public در یک ماژول) :

Public Function Square (I As Integer) As Integer

           Square = I*I

End Function

ملاحظه می کنید که در اینصورت اگر هر جایی از برنامه نام تابع را به همراه یک مقدار عددی Integer به عنوان پارامتر آن ذکر کنیم، مقدار عددی مذکور به متغیر I داخل تابع منتقل شده و عمل I*I روی آن انجام می گیرد و از آنجا که گفتیم خرجی توابع نام آنها هستند، خروجی (یعنی مقدار I*I را) را به نام تابع جایگزین کردیم (یعنی Square = I*I) . حال مثلاً اگر در جایی از برنامه دستور b = Square (5) را وارد کنیم، مقدار متغیر b برابر 25 خواهد شد.ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1390/03/21 :: نویسنده : علی عبدیان

در VB، علاوه بر Event Procedureها که به ازای رویداد (Event) های مشخصی انجام می شوند، می توانیم تعدادی پروسیجر را نیز خودمان تعریف کنیم که به این نوع پروسیجر، General Procedure (پروسیجر عمومی) گفته می شود که برای اجرای آنها می بایست نام آنها در جایی از برنامه، فراخوانی شود.
در VB (مشابه Basic) دو نوع پروسیجر داریم:

1- تابع  (Function)

2-  روال (Sub) .
توابع قطعه برنامه هایی هستند که هرگاه نام آنها در برنامه فراخوانی شود، لزوماً یک و فقط یک مقدار را به عنوان خروجی برمی گرداند در حالی که روال (ساب روتین) ها، قطعه برنامه هایی هستند که ممکن است به تناسب دارای یک یا چند خروجی و یا حتی بدون خروجی باشند.
توابع و روالها می توانند شامل تعدادی آرگومان (پارامتر) باشند که پارامترها در توابع فقط نقش ورود اطلاعاتی از برنامه به تابع را ایفا می کنند و نام خود تابع به عنوان خروجی تابع استفاده می شود در حالی که در روالها ورود و خروج داده ها، هر دو توسط همین پارامترها انجام می شود.
شکل کلی توابع به شکل زیر است:ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1390/03/21 :: نویسنده : علی عبدیان

به اطمینان، قبلاً در برنامه نویسی (لااقل در Basic که پیش فرض بحث ما معرفی شده بود) از متغیرها زیاد استفاده کرده اید. در برخی زبانهای برنامه نویسی (مثل Basic) ، نوع متغیرهای بکار رفته در برنامه، لازم نیست از قبل تعریف شده باشد و در هنگام اجرا، کامپایلر، خود، آن را به نوع مورد نیاز (مثل Integer برای برای داده های عددی صحیح، یا String برای نوع داده رشته ای و کاراکتری و ...) تعریف و اجرا خواهد کرد. اما در برخی دیگر (مانند زبان برنامه نویسی Pascal)لازم است، نوع داده متغیرهای بکار رفته، در جایی از برنامه (و عموماً قبل از استفاده از آن) تعریف شوند.

در VB، از آنجا که VB از Basic برای کدنویسی استفاده می شود، به طور معمول، نیاز به تعریف نوع داده ها نیست. اما از آنجا که امروزه برنامه نویسان ترجیح می دهند که از کامپایلری برای برنامه نویسی استفاده کنند که او را به تعریف تمام متغیرها مجبور کند (زیرا اگر چنین نباشد، اگر او به اشتباه دستوری را غلط تایپ کند (مثلاً بجای then بنویسد Then) ، کامپایلر آن را به عنوان متغیری فرض می کند و در واقع بدون اینکه ما خطایی را دریافت کنیم، در روند برنامه مان مشکل پیدا می شود و خطایی رخ می دهد که شاید تشخیص علت آن سخت تر شود) ، می توانیم VB را موظف سازیم تا ما را مجبور به تعریف نوع داده متغیرها نماید.

اگر در ابتدای هر یونیت (Unit) عبارت Option Explicit نوشته شود، VB ما را مظف می کند که در آن یونیت، هر متغیری که بخواهیم استفاده کنیم، آن را قبل از استفاده، تعریف نماییم (لذا بهتر است ابتدای همه Unitها عبارت مذکور باشد) . یونیت (Unit) ها، بخش هایی از برنامه اند که در آنها کدنویسی می شود. مثلاً هر فرم، دارای یک Unit مخصوص به خود است که تمام Event Procedureهایی که تا بحال می نوشتیم، در آن قرار می گرفت.ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

فرض کنید بر روی فرم، یک Text Box به نام txtUserName قرار داده ایم و بخواهیم کاربر، هر حرفی را داخل آن نوشت، با حرف بزرگ انگلیسی زده شود (یعنی اگر وارد کرد a، در Text Box درج شود A) در این صورت کافی است برای رویداد KeyPress از آن بنویسیم:

Private Sub txtUserName_KeyPress (KeyAscii As Integer)

     KeyAscii = ASC (Ucase (Chr (KeyAscii)))

End Sub

دستور بکار رفته در این Procedure می گوید که کد اسکی کلید فشرده شده را (توسط آرگومانِ keyAscii) دریافت کن، کاراکتر آن را (توسط تابع Chr) پیدا کن، آن کاراکتر را به حرف بزرگ تبدیل کن (توسط تابع Ucase مخفف Upper Case) و آنگاه کد اسکی حرف تبدیل یافته را (توسط تابع ASC) پیدا کن و دوباره در آرگومان keyAscii قرار بده. به این ترتیب کاربر هر کلیدی را که فشار دهد، حرف بزرگ آن در Text Box درج می شود.ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

اولین قدم برای ایجاد یك وب سایت اینترنتی تهیه یك وب هاست مناسب است هاست در لغت به معنای میزبان است و كسی كه در قبال دریافت مبلغی هاستینگ یا میزبانی سایت شما را قبول می كند در حقیقت قسمت از هارد دیسك كامپیوتر خود را در اختیار شما قرار می دهد. ولی ارزیابی خدمات یك هاست مناسب نسبت به قیمت آن بسیار مشكل است و به همین دلیل سوء استفاده های زیاد از كمبود دانش عمومی در این زمینه می شود لذا بر آن شدیم برای افرادی كه می خواهند یك هاست مناسب پیدا كنند سؤالاتی را تهیه كنیم تا از میزبان خود بپرسند و اطلاعات لازم را برای مقایسه جمع آوری كنند:

1ــ پشتیبانی فنی آنها در چه سطحی است؟ چه زمانی از شبانه روز در دسترس هستند؟ آیا همه این خدمات مجانی است یا هزینه اضافی باید پرداخت شود.

2ــ سطح امنیت آنها در چه سطحی است؟ برای جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به سایت شما چه ضمانتی دارند و آیا در صورت بروز این امر خسارت آنرا پرداخت می كنند.

3ــ چه میزان فضا در اختیار شما قرار می دهند حداقل فضای مورد نیاز 30MB است ولی اگر وب سایت شما رشد خوبی داشته باشد به زودی به 100MB احتیاج خواهید داشت بنابراین قیمت فضا را بررسی كنید.

4ــ آیا برای ثبت دومین هزینه اضافی باید پرداخت كنید؟

5ــ آیا امكاناتی برای مدیریت وب سایت در اختیار شما قرار می دهند؟

6ــ چند تا آدرس پست الكترونیكی و با چه پروتكلی در اختیار شما قرار می گیرد و برای داشتن تعداد بیشتری پست الكترونیكی یا email آیا باید هزینه اضافی پرداخت كنید؟

7ــ هزینه پهنای باند چقدر است همانند فضا، پهنای باند شما هم با رشد وب سایت در حال افزایش است بنابراین هزینه ها را برای مقادیر بالای پهنای باند مقایسه كنید شاید برای شروع 500mB پهنای باند ماهیانه كافی باشد ولی به مرور نیاز شما به حد گیگابایت در ماه می رسد و نیاز به پهنای باند زیادی دارید به خصوص اگر از تصویر و گرافیك زیاد استفاده می كنید حال اگر فایل های صوتی و تصویری یا به اصطاح چند رسانه ای روی وب سایت خود قرار دهید كه پهنای باند بسیار زیادی احتیاج خواهید داشت. بنابراین سعی كنید هزینه پهنای باند بالا را در آینده در نظر بگیرید. چون بعضی شركتها برای پهنای باند پایین هزینه های كمی را اعلام می كنند ولی زمانی كه ترافیك وب سایت شما زیاد شد هزینه بسیار زیاد از شما دریافت می كنند.

8ــ آیا قرارداد شما به گونه ای هست كه هر وقت خواستید هاست خود را عوض كنید؟ آیا در این صورت از شما مبلغی به عنوان جریمه نگه می دارند یا اصلاً مانده مبلغ شما را باز می گردانند؟

9ــ چه چیزی آنها را از شركتهای رقیب برجسته می كند؟ آیا خصوصیات ویژه ای دارند؟ فضا و پهنای باند اضافی در اختیار شما قرار می دهند؟ پشتیبانی فنی آنها كافی است؟ و ...

در انتها خدمتتان عرض می كنم كه انتخاب صحیح یك هاست مناسب بسیار مهم است چون تا مدتها باید با آنها سر و كله بزنید و به آنها نیاز خواهید داشت بنابراین مواظب باشید در تله ای نیفتید كه مجبور باشید مدت طولانی با شرایط نامناسب سر كنید.

نوع مطلب : اینترنت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 29 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic